Beskyttelse af personlige oplysninger

Effektiv fra 22.05.2018

Golden Palm sætter pris på din interesse i vore tilbud og vores virksomhed. For at gøre det muligt for os at opfylde vores forpligtelser over for dig og give dig relevante oplysninger, er det nødvendigt for os at indsamle Personlige Data. Denne fortrolighedserklæring angiver: hvilken slags data Procuratror indsamler, hvordan vi behandler dataene og de rettigheder, du kan udøve vedrørende disse data. Ved at acceptere denne fortrolighedserklæring forstår du fuldt ud indsamlingen, behandlingen og overførslen af sådanne personoplysninger baseret på indholdet beskrevet i denne fortrolighedserklæring.

1. Persondata indsamling

Golden Palm indsamler de persondata du har forsynet os med. Dette kan inkludere navn, e-mail adresse, telefonnummer, postadresse, og / eller anden data du har oplyst, der er nødvendig for at vi kan opfylde vore forpligtelser over for dig.

Information du oplyser ved kontakt med Golden Palm:

Du kan forsyne Golden Palm med persondata, når du opretter en brugerkonto på webshoppen, foretager køb, abonnerer på serviceydelser, kontakter os via telefon, web formularer eller e-mail, deltager i besøg fra salgskonsulenter etc.

Besøg på vore websites:

For at kunne give dig en relevant brugeroplevelse, når du besøger vore websites, kan vi indsamle visse data om dit besøg. Dette kan inkludere hvilke links der klikkes på og hvilke typer af produkter du viser interesse for, følge dit besøg på produktsider og dine handlinger for at tilføje produkter i ordreskabeloner og / eller indkøbskurve.

Brug af vores e-mail marketing services:

For at bestemme effektiviteten af kampagner og reklamer, kan vi indsamle data om din brug af vores marketing e-mails. Dette omfatter data som: om en e-mail åbnes, hvilke links der klikkes, og hvilken type information du viser interesse for.

2. Formål for behandling af persondata og retsgrundlaget for en sådan behandling

Dine persondata behandles af Golden Palm til følgende formål:

  • Opfylde vore forpligtelser over for dig ved at behandle dine indkøb og andre ydelser du måtte have valgt at erhverve fra os
  • administrere dine kontakt informationer og website brugerkonto
  • håndtering af kundesupport sager, herunder teknisk support
  • indsamle statistikker for at evaluere og forbedre vore serviceydelser til kunder generelt
  • opfylde lovmæssige forpligtelser, afgørelser ved domstole og myndigheder
  • identificere og forebygge misbrug, svig eller anden ulovlig aktivitet

Golden Palm kan bruge de persondata du giver, til at udføre marketingaktiviteter. For at give dig relevant indhold i marketingaktiviteter kan vi bruge data som: kundesegment, historiske indkøb, data baseret dine besøg på vores websites og brug af vores e-marketing, præferencer du har delt og deltagelse i tidligere markedsføringsaktiviteter.

Vi behandler dine persondata som anført ovenfor, til at udføre marketingaktiviteter omfattende enkelte eller alle af følgende:

forsyne dig med målrettet marketing information via post og / eller e-mail, vedrørende nyheder, promotions, events og konkurrencer
give dig øget relevans af indhold baseret på grundlæggende profilering af dit website besøg
forsyne dig med information vi mener kan være af interesse for dig, når du interagerer med vores salgspersonale
Ovennævnte behandling af persondata er baseret på Golden Palm’s legitime interesse i at interagere med repræsentanter for vores samarbejdspartnere og potentielle kunder.

Golden Palm vil kun distribuere marketing information via post og / eller e-mail såfremt dette er en del af din præference, eller hvis du har tilmeldt dig specifikke abonnementsydelser. Du kan kontakte Golden Palm til enhver tid, for at opdatere dine præferencer, eller du kan ændre dine præferencer som en del af din profil i din website brugerkonto.

3. Dine rettigheder

Nedenfor er et resumé af de rettigheder, du har i henhold til europæisk lov om databeskyttelse. Udøvelsen af disse rettigheder er gratis, og du kan udøve rettighederne ved at sende en skriftlig anmodning til os. Tøv endeligt ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder (se kontaktoplysninger i slutningen af denne fortrolighedserklæring).

Bemærk, at Golden Palm altid vil foretage en vurdering af en anmodning om at udøve en ret til at afgøre, om anmodningen er gyldig. Alle rettigheder angivet nedenfor er ikke absolutte, og undtagelser kan forekomme.

Ud over de rettigheder, der er angivet nedenfor, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende Golden Palms behandling af dine personlige data.

Ret til indsigt. Du er på anmodning berettiget til at modtage en kopi af de personlige data, som Golden Palm behandler, og også til at få yderligere oplysninger om Golden Palms behandling af dine personlige data.

Ret til berigtigelse. Du har ret til at få dine personlige data korrigeret og / eller afsluttet, hvis de er unøjagtige og / eller ufuldstændige.

Ret til sletning. Du har ret til at anmode om, at Golden Palm sletter dine personlige data uden unødig forsinkelse under følgende omstændigheder:

Dine persondata er ikke længere nødvendige i forhold til de formål hvortil de blev indsamlet eller på anden behandlet;
du tilbagekalder dit samtykke til en aktivitet, hvor databehandling udføres, og der ikke er noget andet retsligt grundlag for databehandlingen;
du afgiver en gyldig indsigelse mod behandlingen af dine personlige data;
persondataene er blevet ulovligt behandlet; eller persondata skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse.

Ret til at begrænse behandlingen. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under følgende omstændigheder:nøjagtigheden af dine persondata er under behandling;
behandlingen er ulovlig eller ikke længere nødvendig i forhold til formålet med behandlingen, men du modsætter dig sletning af persondata og anmoder om begrænsning i stedet;
Golden Palm har ikke længere brug for persondataene, men du har brug for persondataene til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; eller
Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, og indsigelse er under verifikation.
Ret til dataportabilitet. Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine persondata, som du har givet til Golden Palm, for at overføre disse til en anden tjenesteudbyder, hvis behandlingen af persondata er baseret på dit samtykke eller udførelsen af en kontrakt.

Generel ret til indsigelse. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de persondata, der er baseret på Golden Palms legitime interesser. Hvis du har indsigelser er vi nødt til at vise, at vi har vægtige legitime grunde til en sådan databehandling, eller at vi har brug for persondata for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til at gøre indsigelse mod direct marketing. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata til direkte markedsføring. Hvis du gør dette, må Golden Palm ikke længere behandle dine persondata til sådanne formål.

4. Overførsel af personlige data

Golden Palm kan overføre de indsamlede persondata til personer eller virksomheder, med hvilke Golden Palm har kontraktlig aftale om at gennemføre interne processer, hvilket kan indebære overførsel til et land uden for EU. Desuden kan Golden Palm overføre dine persondata til tredjepart, når sådanne overførsler er påkrævet i henhold til lov eller domstol. Bortset fra ovenstående vil Golden Palm ikke overføre dine persondata til tredjepart.

5. Tilbageholdelse af dine personlige data

Golden Palm lagrer dine persondata, indtil dataene enten manuelt er slettet eller automatisk slettet på grund af inaktivitet i en periode på 36 måneder, medmindre lovlige forpligtelser angiver andet.

Ved sletning af persondata kan Golden Palm gøre visse data anonyme og bruge disse til statistiske formål.

6. Sikkerhed

Selvom Golden Palm ikke kan garantere, at uautoriseret adgang aldrig vil forekomme, kan du være sikker på, at Golden Palm lægger stor vægt på at opretholde sikkerheden for dine persondata, og for at forhindre uautoriseret adgang til disse, ved brug af passende teknologi og interne procedurer.

7. Kontakt detaljer

Ønsker du yderligere informationer fra Golden Palm vedrørende behandling af persondata, kan du tage kontakt til vore databehandlingskontakter via kontakt@goldenpalm.dk